sorularla evliya çelebi ülkü çelik şavk
sorularla evliya çelebi kitap tasarım
kitap tasarım kapak
kitap tasarım emre alkaç
kitap çizimleri kedi
kitap çizimleri karakalem

Sorularla Evliya Çelebi

İnsanlık Tarihine Yön Veren 20 Kişiden Biri

Sorularla Evliya Çelebi – Ülkü Çelik Şavk

Ait olduğu kültüre verdiği önem ve diğer kültürlere gösterdiği değeri en iyi biçimde gösterdiği 10 ciltlik Seyahatname adlı eseri ile Evliya Çelebi, insanlık tarihine yön veren 20 kişi arasında yer almıştır. Eseri, yalnızca yaşadığı dönem Osmanlı toplumunun kültürel değerlerine değil, birçok farklı milletin kültürel birikimine ışık tutmakta ve günümüze ulaşmış veya ulaşamamış nice soyut/ somut kültür varlığı ile ilgili değerli bilgiler içermektedir. Hakkında sayısız bilimsel eser ve makale yayımlanmış olan Evliya Çelebi ve Seyahatname adlı eserini bir kitapçıkta tüm yönleri ile ve tamamen ele almak, tabii ki mümkün değildir. Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç, ilk anda akla gelebilecek sorulardan hareketle böylesi büyük ve önemli bir şahsiyeti ve 17. yüzyılın birçok yönden hazinesi sayılabilecek bir eseri, kendi sınırları içinde tanıtmak ve akademik çevre dışındakilerin de ilgilerini çekmek veya meraklarını gidermektir. Benim için son derece zevkli bir çalışma olan ve 2011 Evliya Çelebi Yılı etkinlikleri kapsamında daha çok da üniversite gençliğine yönelik tasarlanan böyle bir kitapçık hazırlama fikri, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Murat Erdoğan’a aittir. Kendisine çok teşekkür ederim. İçinden çıktığı ve beslendiği kültürü yaşatmak ve korumak ilkesini her zaman kendisine misyon edinmiş olan üniversitemizin bu ilkeyi destekleriyle somutlaştıran değerli yöneticisi Rektörümüz Prof.Dr. Uğur Erdener ve yardımcılarına, kitabın baskı aşamasındaki katkıları için teşekkürlerimi sunarım. Paylaştığımız Avrupa projesi çerçevesinde kitapçığın hazırlanmasına manevi destek veren British Council’e, 2011 yılını Evliya Çelebi’ye ayıran ve böylece belki de onlarca yıllık ihmali bir nebze de olsa telafi etme fırsatı veren UNESCO’ya, Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ve kültürel çalışmalara verdikleri önem için Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile HÜDİL’e, ayrıca Hacettepe Üniversitesi Basım, Yayın ve Tanıtım Koordinatörlüğüne teşekkür ederim. Kitap, çok sayıda yayımlanmış bilimsel yayın ve internette genel paylaşıma açılmış siteler incelenerek ve onlardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Çalışmaların sahiplerine verdikleri değerli bilgiler ve bu kitapta kullanılmış fikirleri için çok teşekkür ederim. Son olarak, kaynakça desteği, düzeltme, düzenleme vb. konularda yardımını gördüğüm Araştırma Görevlisi Mikail Cengiz’e ve özgün çizimleriyle de desteklediği güzel tasarımı için Emre Alkaç’a teşekkür ederim.

Ocak, 2011

Prof. Dr. Ülkü Çelik Şavk