design negra izmit

Özge Çiçek;

2004 yılında Kocaeli üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde eğitimine başlamıştır.Aldığı eğitimi,çeşitli firmalarda kişiye özel tasarımlar yaparak pekiştirmiştir. 2007 yılından itibaren kısa zamanda kazandığı deneyimleriyle bireysel olarak çalışmaya başlamış ve bir çok restoran, bar, konut, mağaza ve ofis gibi mekanın tasarımına imzasını atmıştır.

DesigNegra;

İç mekanların işlevsel ve estetik olabilmesine ilişkin problemleri tanımlayarak araştırır ve yaratıcılığını katarak çözer. Şantiye denetimi, yapı sistemleri, estetik, iç mekana ilişkin konstrüksiyon bilgisi, donatı, malzeme ve ekipman konusunda bilgilidir. İç mekana ilişkin çizim ve dökümanları hazırlamak üzere eğitim ve deneyimle donanmıştır.

İç Mekanları, kişiye özel yaşam alanı olarak algılar, kullanan kişilerin sayısı, eylemleri, kültürel yapısı, sosyal ilişkileri, ekonomik durumu, fiziksel ve ruhsal özellikleri gibi her bireyin sahip olduğu temele bağlı ölçülerin etkisinde meydana getirir. İç mekanlara amaçları doğrultusunda estetik kaygıları gözetmeksizin işlevsellik-kullanabilirlik kazandırır.

design negra iç mimarlık

Event Negra

design negra izmit
design negra izmit
design negra izmit